Veiledningen som er en del av Grunnutdanningen i EMDR gies av veiledere som er godkjent av EMDR Norge.

Foreløbig er åtte godkjente veiledere her i landet, men vi arbeider med å utdanne flere.

Godkjente veiledere:

Janne Amundsen (Trondheim):
janneamu@broadpark.no
Thor Ove Asbjørnsen (Bergen)
Thor.Ove.Asbjornsen@Fanapsykolog.no
Arne Blindheim (Bergen)
ar-blind@online.no
Petter Brabec (Egersund):
pbra@sus.no
Savita Dalsbø (Trondheim):
Anita.Savita.Dalsbo@stolav.no
Wenche Fjeldstad (Oslo):
wenchefjeldstad@hotmail.com
Marianne Jacobsen (Oslo):
marianne.jakobsen@nkvts.unirand.no
Ruth Aandal-Herseth (Bodø)
ruth.aandal-herseth@nordlandssykehuset.no
Bjørn Aasen (Røros): bjaasen@roros.net