INVITASJON TIL NYE MEDLEMMERTil dere som har gjennomgått EMDR Trinn 1

Dere er hjertelig velkommne til å melde dere inn i organisasasjonen som medlemmer. Da får dere tilsendt informasjon om kurs og annet som kan være av interesse for EMDR-terapeuter.

Som medlem i EMDR Norge får du:
- Elektronisk versjon av Journal of EMDR Practice and research.
- Rabatt på deltagelse i EMDR Europes årlige konferanse.
- Rabatt på deltagelse i EMDR Norges årlige konferanse.
- Tilsendt relevant litteratur på epost
- Mulighet til å delta på seminar for veiledere når dette blir arrangert.

Kontingent for 2009 er 450 kr i året.

Velkommen til arrangementer og som medlem av EMDR Norge!


Hilsen fra Tea Agerup
Leder, EMDR Norge

SKJEMA FOR INNMELDING

Dersom du allerede har meldt deg inn, men ikke mottatt giro, ber vi deg likevel være så snill å fulle ut innmeldingsskjemaet, og skrive i merknadsfeltet at du allerede er innmeldt.