VEILEDNINGSDAGER I EMDR:

Bergen

22.02 0900-1300
Veileder: Arne Blindheim, psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi, arbeider ved Senter for Krisepsykologi, mange års erfaring og utdanning i alvorlige og kroniske traumetilstander,
kontakt:
ar-blind@online.no.Oslo


23.10.09 kl. 0900 (5 timer) Etter fullført trinn 1.

10.11.09 kl. 0900 (5 timer Etter fullført trinn 2.

Veileder Wenche Fjeldstad wenchefjeldstad@hotmail.com


08.12.09 Veileder: Savita Dalsbø
Kontakt: ansavida@online.noTrondheim
09.10.09.
Veileder: A. Savita Dalsbø, psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge. Arbeider for tiden i BUP Spesialpoliklinikk, traumeteam erfaring med EMDR og barn, ungdom og voksne, kontakt: ansavida@online.no.


Trondheim, 20.11.09
Veileder: Janne Amundsen, psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi. Erfaring fra voksenpsykiatri/rusbehandling. Arbeider for tiden 50% privatpraksis med voksne og 50% i BUP Spesialpoliklinikk, traumeteam, kontakt: janneamu@broadpark.no.Ta kontakt med den enkelte veileder og da vil dere få informasjon om klokkeslett, sted og pris. Det oppfordres til å legge fram video som blir vist i gruppa. Det vil bli god mulighet til å drøfte case.