EMDR MED BARN 19.11.14. OSLO
Velkommen til EMDR med barn. Målet med dagen er å lære deg hvordan du kan bruke EMDR protokollen på barn i ulike aldre.
Innholdet er basert på boken ”Through the Eyes of a Child: EMDR with Childen” av Sandra Wilson og Robert Tinker.
Boken ”EMDR-Eye Movement Desencitization and Reprocessing- Basic Principles, Protocols and Procedures” av Francine Shapiro, som dere har blitt kjent med under grunnkursene, er grunnboken for EMDR og for behandling av eldre barn og tenåringer der standardprotokollen kan brukes.
For barn som voksne gjelder det samme; følg standardprotokollen, avvik så lite som mulig.
Dagen gir deg et grunnlag for å kunne anvende EMDR på barn. Resten er opp til deg, øving og atter øving gjør mester!
Det anbefales sterkt at du også får veiledning av en EMDR veileder etter kurset. Se www.emdrnorge.com for å finne godkjente veiledere.

INTRODUKSJON
Traume i et utviklingspsykologisk perspektiv:
Når barnet er født starter tilknytning, tilknytning er overlevelses atferd. Dette innebærer at barnet reagerer på den måten som mest gagner overlevelse i sitt utviklingsmiljø. Hvis barnet befinner seg i en spesifikk fysiologisk/emosjonell tilstand over tid, vil dette reaksjonsmønsteret lettere bli automatisk utløst, også i situasjoner der det ikke har noen adaptiv funksjon. (Siegel, 1999).
page1image12728
Studier av hjernens plastisitet gir støtte til at nevral utvikling pågår hele livet. Spebarnstudier viser at spebarnet har kapasitet til å konsolidere hukommelsespor, både implisitte og eksplisitte fra en ukes alder. (Heimann, 2002). Man kan se en kraftig utvikling av barnets hjerne de første 3 år.
Barnets hjerne formes av erfaring med omsorgsgiver og harmoniseres med foreldrenes. Foreldrenes hjerne bidrar til å organisere barnets, hvordan organiseringen skjer avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom barn og foreldre.
Erfaringer bidrar til å forme barnets hjerne og stressmestringsmekanismer. Barnets «toleransevindu» påvirkes.
Minner lagres på ulike måter i hjernen. Integrering av ny informasjon med tidligere informasjon og de ulike informasjonsdelene; lukt, smak, syn, kinetiske organ, følelsestilstand, minnenettverk mm. Dette utgjør grunnlaget for utviklingen av selvet.
Nevrologiske studier og biologisk grunnforskning belyser hvordan sosialiseringsprosessen blir til emosjonelle erfaringer, som igjen fører til hvordan selvbevisstheten utvikler seg og hvordan vi på bakgrunn av denne erfaringen regulerer oss i forhold til andre og i situasjoner (Shore, 1994).
Hukommelsesspor har et kognitivt, emosjonelt og fysiologisk aspekt. Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traumehendelser skal bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av traumatiske hendelser versus å lære seg å håndtere hendelsene.
Forståelse, håndtering og bearbeiding er ofte nødvendig for barn med traumereaksjoner.
Forskning bekrefter at EMDR er en effektiv behandling for å bearbeide traumatiske minner (Ahmad et. Al. 2007) også når for barn (Roos et al. 2009) og studier viser at man oppnår reduksjon i autonom stress respons (Sack, et al. 2008).
Jeg håper at denne dagen vil gi deg trygghet og kunnskap om hvordan vi kan bearbeide traumatiske hendelser med barn i alle aldre.
For en EMDR terapeut er alder ingen hindring
page2image16448
Psykolog A. Savita Dalsbø Spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi, NPF EMDR Europe Approved Child and Adolecent Trainer
Påmelding til: ansavida@online.no Oppgi når du tok Trinn I og fakturaadresse. Kostnad kr 2 550,-.
EMDR og komplekse traumer

17. november 2014 Scandic Hotell KNA Parkveien 68 Oslo kl 9.00 - 17.00 Kostnad 2.700,00
Påmelding til:
ansavida@online.noum in consectetuer
A Savita Dalsbø
Psykologspesialist NPF EMDR Europe Approved Child and Adolecent Trainer
page1image4888

Einar Jenssen
UKCP reg.Psychotherapist
EMDR Europe
Approved ConsultantConsectetuer in
page1image5056

Etter trinn II i EMDR-terapi har du lært en effektiv og strukturert måte å behandle PTSD og andre traumereaksjoner.
I mer alvorlige og komplekse saker kan vi som klinikere støte på mange utfordringer. Vi erfarer bla at DSI (dysfunksjonelt lagret informasjon) er mer enn bare minner og at DSI også er relatert til tilknytningsproblematikk.
Dette kurset vil gi deg en videre opplæring i en del aspekter som en EMDR-terapeut må forstå og kunne anvende i de mer alvorlige og komplekse pasientsakene.
Du vil få praktisk kunnskap og erfaring med dissosiasjon og EMDR og konkret hvordan jobbe med affektoleranse.
Trinn II er en forututsetning og vi vil før kurset sende ut en leseliste med teorier om dissosiasjon. På kursdagen vil du få en manual med nyttige verktøy.
Velkommen!