Dette innsaget ble sendt i Her og nå i NRK P1 11. februar 2009.

Savita Dalsbø, psykolog ved traumeteamet ved BUP i Trondheim
blir intervjuet sammen som har blitt utsatt for en voldtekt.

EMDR Trainer Bjørn Aasen blir også intervjuet.