Sertifisering som EMDR-terapeut er en godkjenning fra EMDR Norge og EMDR Europe.
En vil da få en Europeisk bekreftelse på gjennomgått grunnopplæring i EMDR.

Sertifiseringskrav:
  • Trinn 1: Kurs 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Trinn 2: Kurs 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Video skal være vist minst én gang i løpet av veiledningen.

Kostnad
Sertifikatet koster kr. 250,-. Dette inkluderer en avgift til EMDR Europe.

Overgangsregler.
Terapeuter med godkjent level 2 innen 2002, samt utstrakt erfaring med EMDR, kan søke om godkjenning ved skriftlig redegjørelse for omfang av praksis og erfaring.

Terapeuter med godkjent level 2 innen
2005: 10 timer veiledning.

Bemerkning:
Sertifiseringsordningen er ny her i landet og i løpet av de første par årene vil det sannsynligvis komme forespørsler om godkjenning av veiledning blant annet fra kollegagrupper. Styret har som mål at EMDR Norge skal komme inn i rutiner for godkjenning som sikrer kvalitet på bruk av metoden. I en overgangsfase anses det som hensiktsmessig å gjøre skjønnsmessige vurderinger av veiledning og utstrakt erfaring, inntil godkjente veiledere er godt tilgjengelig på landsbasis. Dette vil også sikre motivasjon og ønske om å bli godkjent fra medlemmer.

Klikk under for søknadsskjema:

Skjema sendes til:
May-Lise Kvalvik
Bygdøy allé 111 b
0273 Oslo