Kollegagrupper for ulike klientgrupper
og

kollegaveiledning

EMDR Norge organiserer ikke kollegaveiledning eller undergrupper for terapeuter med spesiell interesse for enkelte klientpopulasjoner, men vi formidler gjerne kontakt. Dette gjelder både for kollegaveiledningsgrupper og for de som vil danne nettverk innenfor sitt interesseområde.
Send en e-post til
bjaasen@roros.net, så setter vi informasjonen inn på denne siden.


Arbeid med EMDR og dissossiative lidelser
Kontakt Mette Kleive