Strukturen i grunnutdanningen i EMDR er:


Dette betyr selvfølgelig ikke at en skal vente på å praktisere EMDR til etter sertifisering, men vi har gjennom årene stadig tydligere sett behovet for mer veiledning for å hjelpe folk til å komme i gang. Sertifisering er noe den enkelte vurderer behovet for, men det er EMDR Norges kriterium for å oppgi terapeutens navn på forespørsel. En behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen for en begynner opplæringen.

I Norge tilbys kursene av psykolog Bjørn Aasen, EMDR Europe Approved Trainer.
Se
www.emdrutdanning.no for nærmere informasjon.

I tillegg tilbys det kurs i bruk av
EMDR med barn og ungdom av psykolog Savita Dalsbø, EMDR Europe Approved Child and Adolescent Trainer.
Dette kurset bygger på grunnutdanningen, som er felles for arbeid både med barn og voksne.
Les mer

Informasjon om andre kurs og konferanser innen EMDR.