VEILEDNINGSDAGER I EMDR:Harstad

17.09.14. 10 timer
Veileder Savita Dalsbø: ansavida@online.no

Oslo

Fredag 10. oktober kl. 9-14 (5timer)
Fredag 14. november kl. 9-14 (5timer)

Mitt kontor i Meltzers gate 4, 0257 Oslo

Veileder Wenche Fjeldstad: wenchefjeldstad@hotmail.com
24.09.14. 10 timer
18.11.14. 10 timer

Veileder Savita Dalsbø: ansavida@online.no

Flere dager kommer opp, men ta kontakt med den enkelte veileder og da vil dere få informasjon om klokkeslett, sted og pris. Det oppfordres til å legge fram video som blir vist i gruppa. Det vil bli god mulighet til å drøfte case.

.