For informasjon om veiledningsdager: Klikk her,
men det kan være en fordel å signalisere interesse til veilederne slik at de har oversikt over behovet.

Veiledningen som er en del av Grunnutdanningen i EMDR, gies av veiledere som er godkjent av EMDR Norge.

Foreløbig er det ni godkjente veiledere her i landet, men vi arbeider med å utdanne flere.

Godkjente veiledere:

Janne Amundsen (Trondheim):
janne@janneamundsen.no
Thor Ove Asbjørnsen (Bergen):
thor.ove.asbjornsen@fanapsykoterapisenter.no
Arne Blindheim (Bergen):
ar-blind@online.no
Petter Brabec (Egersund/Stavanger):
pbra@sus.no
Savita Dalsbø (Trondheim):
ansavida@online.no
Gunilla Klensmeden Fosse (Trondheim): gunilla.fosse@ntnu.no
Einar Jenssen (Oslo):
jenssen@blueyonder.co.uk
Wenche Fjeldstad (Oslo): wenchefjeldstad@hotmail.com
Arne Høiland (Tønsberg):
arne.hoi@online.no
Marianne Jakobsen (Oslo):
marianne.jakobsen@nkvts.unirand.no
Kathrine Lorenz (Trondheim):
kalor@online.no
Hanne Kristine Haarseth Moe (Son/Oslo)
hanne.kristine@humanfactory.no
Karen Rasmussen (Skien)
karras@sthf.no
Hildegun Selle (Kristiansand):
Hildegun.Selle@sshf.no
Ruth Aandal-Herseth (Bodø):
ruth.aandal-herseth@nordlandssykehuset.no
Bjørn Aasen (Røros): bjaasen@roros.net


I tillegg er det to kandidater i opplæringsprogrammet for veiledere som gir noen gratis veiledningstimer. Disse teller ikke som en del av de 2 x 20 timene i grunnutdanningen, men kan jo være et nyttig faglig supplement:

Pia Theisen (Bergen)
pia.theisen@gmail.com