Aktuelt:
Kurs i EMDR med barn med Savita Dalsbø.

EMDR og komplekse traumer

med Savita Dalsbø og Einar Jenssen.

Les mer

EMDR Norge


I internasjonal sammenheng finnes det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering. De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse. EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.

Styret i EMDR Norge består av leder og fire styremedlemmer.

EMDR Norge er representert både i styret for EMDR Europe og i
”European Child and Adolescent subcommitee”

Målsetting

- Å bestrebe kvalitet og ansvarlig utøvelse av EMDR i psykoterapi, samt sikre godkjent opplæringstibud i henhold til nasjonale minimunstandarder for krav til opplæring

- Å oppmuntre medlemmene til aktiv deltakelse i forskning, samt utveksling av eget arbeid i internasjonale sammenhenger.

- Informere om årlige konferanser via skriftlig materiale og internett

- Tilrettelegge for spesialkurs og workshops


Vedtekter


Styret:

Leder: Janne Amundsen
Kasserer: Savita Dalsbø
Anne-Lene Brattvåg
Peter Brabec
Mette Perly Uthus
Bjørn Aasen


Kontakt:

Leder:
EMDR Norge v/ Janne Amundsen
Kjøpmannsgata 40
7011 Trondheim
janne@janneamundsen.no


Innmelding:

På nett


Evt. postadresse:


Regnskpasservice
v/Undis Fløystøl
Markensgt 45
4612 KRISTIANSAND

Søknad om sertifisering og resertifisering:
Anne-Lene Brattvåg
Bjørnebakken 30
4631 KristiansandAnne-Lene Brattvåg